Профилактика на ел. табла

Loading color scheme

Профилактика на ел. табла

Целта на това обследване е да се установи фактическото състояние на електрическото табло в действителност.

Защо  се прави термографска профилактика на ел. табла в търговските обекти?

Това е изискване на Районната служба при Пожарна безопасност и защита на  населението за спазване Наредбата за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. То се прави, когато то е под товар в работещо състояние и то от няколко часа поне преди обследването. От термографското обследване на ел. табло се установява има ли вериги, които са претоварени, греещ хардуер, вихрови токове, прегряване на контактни повърхности, стопена изолация, прегрявана метална обувка или термоглава, където е кабелната сборка и други аномалии в този аспект.

Тези обследвания се правят поне веднъж годишно задължително. А когато съоръжението работи в тежък режим или обслужващият забележи някаква аномалия, задължително трябва да се свърже с Експерта, за да се направи превантивно замерване, което да предотврати по-големи проблеми и евентуален пожар. В повечето случаи при пожар нещата са страшно драматични.

Защо е необходимо това обследване? – Защото едно такова обследване предотвратява пожар, погиване на имущество, човешки жертви, нерви, застрахователни измами и т.н. Това е изискване на пожарната във връзка с изготвяне на досие на всяко ел. табло особено в големите вериги магазини, където таблата са монтирани в трудно достъпни складови площи.

Профилактиката на ел. табла чрез термографско обследване предоставя доказателствен снимков материал, с който се удостоверява точно идентификацията на таблото и че не става въпрос за някой двойник на него. Снимките се правят винаги две и то едновременно / термографска и дигитална от един и същ ъгъл/. В снимките се вкарва много специфична техническа информация, която е уникална за всяка двойка снимки по-отделно. Тя не може да бъде премахната или редактирана по никакъв начин, защото така е направена от производителя на професионалната камера.

От кого се прави такова обследване? Такова обследване се прави само от специализирани фирми, които:

  Разполагат с термограф Експерт по инфрачервена термография с професионално 2 или 3 ниво. Той трябва да има личен печат упоменат в международният му сертификат от акредитиралата го институция, а не от фирми, които са го обучавали за първо ниво. Първо ниво не е професионално ниво.

  Разполагат с професионална термокамера от най- висок клас, които са направени, за да обслужват и съдебните власти навсякъде по света.

Експертът, който прави техническата експертиза на ел. таблото, задължително го прави по-точно определен стандарт. Издават се няколко документа, от които протокол и сертификат за контрол, които се подписват и подпечатват от Експерта и от получателят на сертификата. Експертът задължително прави архив на всяко едно ел. табло със знанието на собственика и ползвателя. При евентуално загубване, открадване или някакъв друг начин на погиване на информацията, Експертът за секунди я възстановява и парафира на ново.

                                              

Ако имате нужда от термографска профилактика на ел. табло  моля, обадете се на 0888 365 366 или използвайте нашият формуляр за връзка. Ние сме специализирана фирма за такива обследвания с термограф Експерт по инфрачервена термография ниво 2 и професионална термографска камера от най-висок клас FLIR T660. Благодарим Ви, че избрахте нас и се доверихте на професионалният опит и техника!